HistorikIgloomärket
Redan 1940 hade klubben ordnat med ett särskilt igloomärke, ritat av Gustaf Birch-Lindgren och även fått det mönsterskyddat. Märket upptar en igloo mot mörkblå bakgrund och är försett med de tre stjärnorna symboliserande: klokhet, kunskap,och kamratskap